Opis obiektu

Nazwa inwestycji "Przebudowa Skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2"

Zamówienie było realizowane w ramach projektu pt. "Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Skatepark został wykonany w technologii monolitycznej betonowej, gdzie na głównej płycie usytuowano przeszkody terenowe. Obiekt jest niezadaszony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Elementy skateparku zostały rozmieszczone optymalnie, z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Różnicę wysokości pomiędzy skateparkiem a otaczającym terenem zabezpieczono przez odpowiednie uformowanie skarp i obsianie ich trawą.

Na terenie skateparku znajduje się budynek gospodarczy wraz z automatyczną toaletą publiczną.

Główna część skateparku i terenu wokół niego posiada oświetlenie LED.

Obiekt jest monitorowany.

 

Powrót na początek strony